Observer description record

Family name :Montigiani
Firstname :Nico
Email address :montigiani@ tin.it
Status :Amateur
Postal address :Via O. A. Romero, 26
50018 Scandicci - Firenze
Italy
Language(s) :it,en,fr
Nickname(s) :Nico Montigiani